Una dintre principalele atribuții ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzute în art. 4 al Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea acestuia, o constituie prezentarea Guvernului de propuneri de programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață ale pensionarilor și persoanelor vârstnice. În temeiul acestei prevederi, CNPV propune pentru anul 2020 aplicarea următoarelor măsuri:

 • Creșterea punctului de pensie la valoarea de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Valoarea punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu brut luat utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost un drept câștigat de pensionarii români ulterior retras, dar care a rămas un deziderat și o propunere constantă pe agenda CNPV.
 • Aplicarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial.
 • Corectarea actualelor liste de medicamente aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, în sensul introducerii pe lista medicamentelor gratuite a celor specifice persoanelor vârstnice pentru tratarea miocardiopatiilor, al tulburărilor de ritm cardiac, a astmului bronșic, valvulopatiilor, cordului pulmonar cronic, hemofiliilor, stenozelor, chistului hidatic, miopatiilor, hepatitelor, etc precum și includerea unor vitamine pe lista medicamentelor compensate. Este necesar să fie avută în vedere polipatologia vârstei a treia la elaborarea listelor de medicamente compensate și gratuite, cunoscut fiind că vârstnicii sunt o categorie numeroasă de consumatori ai servicii lor de sănătate și implicit medicamente.
 • Transformarea tichetelor de călătorie pe CFR neutilizate de către pensionari în bonuri valorice alimentare.
 • Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Realizarea unor demersuri care să ofere persoanelor vârstnice oportunitățile și resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială și culturală și pentru a se bucura de un nivel de trai și bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc.
 • Implementarea unui sistem național de evidență și monitorizare a cazurilor sociale, care privesc pensionarii și persoanele vârstnice, pentru o evaluare corectă a cererii și ofertei de servicii.
 • Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu Serviciile de îngrijire la domiciliu nu sunt disponibile în număr suficient pentru cei care au nevoie de ele și sunt extrem de rare în zonele rurale și orașele mici. Sectorul serviciilor de îngrijire la domiciliu al vârstnicilor este în continuare subdezvoltat și subfinanțat. Dezvoltarea și susținerea acestui sector poate conduce la întreruperea ciclului spitalizare-respitalizare, la economisirea costurile produse de aceasta și la asigurarea unei îngrijiri de calitate a persoanelor vârstnice în confortul propriei locuințe.
 • Acordarea a 25% din pensia soțului decedat urmașului, indiferent de cuantumul pensiei acestuia fără nici un fel de restricție.
 • Dezvoltarea sistemului rezidențial de asistență socială pentru pensionari și persoanele vârstnice prin reabilitarea căminelor existente pentru persoane vârstnice și construcția de noi cămine, îmbunătățirea confortului în cămine prin dotarea corespunzătoare cu echipamente, aparatură medicală, electrocasnică, electronică și mobilier.
 • Modificarea criteriilor privind acordarea ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri. În prezent aceste criterii nu sunt corelate cu realitatea, fiind necesară actualizarea lor pentru a include mai mulți beneficiari din rândul pensionarilor cu venituri reduse.
 • Respectarea drepturilor pentru anumite categorii de persoane prevăzute în legi speciale, cum ar fi: veteranii de război și văduvele de război, pensionarii militari, persoanele persecutate din motive politice, etnice, persoanele cu handicap, etc, în ceea ce privește gratuitatea integrală a medicamentelor și a serviciilor medicale Respectarea drepturilor categoriilor protejate prin lege este o obligație a statului a cărei aplicare trebuie permanent urmărită.
 • Admiterea participării unui reprezentant al CNPV din partea organizațiilor de pensionari, ca membru în Consiliul Economic și Social Considerăm oportun ca un reprezentant al pensionarilor să participe în cadrul acestui for de dialog social pentru a le promova drepturile.
 • Intervenția la Ministerul Fondurilor Europene pentru alocarea de fonduri europene organizațiilor și federațiilor de pensionari Accesarea de fonduri europene de către organizațiile și federațiile de pensionari poate duce la dezvoltarea de proiecte sociale destinate îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice. Aceste organizații sunt cel mai aproape de vârstnicii care se află în nevoie și le cunosc problemele cel mai bine, astfel sunt cei mai în măsură să-i ajute.
 • Modificarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 privind înființarea și organizarea asociațiilor de pensionari Este necesară această modificarea pentru sprijinirea activității de ajutorare a persoanelor vârstnice desfășurate de către asociațiile de pensionari. Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 ar trebui să precizeze obligativitatea asigurării de sedii asociațiile și federațiile pensionarilor obligație de către autoritățile administrației publice locale.
 • Adoptarea modificărilor Legii nr. 16/2000 trimisă, spre reexaminare, Parlamentului de către președintele României Este necesară adoptarea modificărilor Legii nr. 16/2000 pentru îmbunătățirea activității Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.