În vederea realizarii obiectivului propus, Consiliul National al Persoanelor Vârstnice:

  • Sprijinã institutiile statului în aplicarea recomandãrilor Adunãrii Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmãreste realizarea lor;
  • Propune Guvernului programe privind ameliorarea continuã a conditiilor de viatã a persoanelor vârstnice;
  • Urmãreste aplicarea reglementãrilor legale privind persoanele vârstnice si sesizeazã organele competente despre abaterile constatate;
  • Formuleazã teme de cercetare si contracteazã elaborarea de studii sociologice privind viata persoanelor vârstnice cu institutii si unitãti specializate în domeniu, realizeazã analize proprii si elaboreazã puncte de vedere referitoare la îmbunãtãtirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
  • Avizeazã proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;
  • Sprijinã organizarea asociativã a persoanelor vârstnice si participarea lor activã la viata socialã;
  • Reprezintã persoanele vârstnice din România în relatiile cu organizatii similare din alte tãri sau cu organizatii internationale ale persoanelor vârstnice;
  • Participã, în calitate de reprezentant al societãtii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii si comitete organizate la nivel national, local si în cadrul ministerelor, al agentiilor si al institutiilor asimilate acestora, alãturi de alti parteneri sociali si guvernamentali, care analizeazã si propun mãsuri ce privesc îmbunãtãtirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
  • Îl informeazã pe Presedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administratiei publice centrale cu atributii în domeniul protectiei sociale, prefectii si primarii, în legãturã cu aspecte ce privesc riscurile si situatia de crizã în care se gãsesc unele persoane vârstnice;
  • Întretine relatii permanente de colaborare cu reprezentantii mass-media, pentru informarea populatiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice.