Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice își desfășoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 10 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Secretariatul tehnic este condus de un director general și asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfășurarea activității Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, efectuează analize și elaborează studii pe teme privind pensionarii și persoanele vârstnice.

Dr. Marius Augustin POP
Director general

COMPARTIMENT „FINANCIAR-CONTABILITATE”

Marian MIRON
Șef Contabilitate

Doina BREZOIANU
Expert contabil gr. I A

BIROU „STUDII ȘI ANALIZE”

Simona NEGOESCU
Șef birou Studii și analize

Oreste CALIPOLITIS
Expert S.S.M. gr. I A

Dr. Lidia DINU
Expert sociolog gr. I A

Irina ENACHE
Expert sociolog gr. I A

Olga MIHART
Expert statistician gr. I

Drd. Larisa Florenta Simion
Expert sociolog gr. II