P R O T E S T

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari protestează față de modificările aduse Legii Sănătății nr. 95/2006 pentru a se permite acordarea de sume importante din Fondul național de sănătate, constituit din contribuțiile salariaților, spitalelor și policlinicilor private în detrimentul Sistemului Public de Sănătate.

În numele milioanelor de pensionari, principali beneficiari de servicii medicale, dar cu resurse financiare foarte reduse, cerem Guvernului să abroge OU care modifică Art. 230 din Legea 95/2006;

Citeste mai mult

Scrisoare deschisă către primul-ministru Viorica Dăncilă

Federațiile naționale de pensionari din România au luat act cu surprindere de intenția Guvernului de a mări veniturile aleșilor locali când se pensionează – președinții și vicepreședinții consiliilor județene, primarii și viceprimarii primăriilor, mărire care, în opinia Guvernului, reprezintă o urgență.

În Ordinea de zi a ședinței Guvernului din data de 12 iunie 2019, se prevede aprobarea Codului administrativ al României, care conține un capitol ce se referă la indemnizațiile speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliului județean, precum și pentru consilieri.

Citeste mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

Fondul Monetar Internațional a recomandat recent Guvernului României să revadă măsurile privind creșterea pensiilor din sistemul public. F.M.I. și-a manifestat constant preocuparea pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile din sistemul public.

În 2018, la o analiză trimestrială asupra îmbătrânirii populației, directorul general al F.M.I. a apreciat că ,,bătrânii trăiesc prea mult și trebuie făcut ceva fiindcă îmbătrânirea reprezintă un risc de a trăi mai mult decât era așteptat”.

Citeste mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

Federațiile naționale de pensionari din România au luat act cu surprindere de intenția Guvernului de a mări veniturile aleșilor locali când se pensionează – președinții și vicepreședinții consiliilor județene, primarii și viceprimarii primăriilor, mărire care, în opinia Guvernului, reprezintă o urgență.

În Ordinea de zi a ședinței Guvernului din data de 12 iunie 2019, se prevede aprobarea Codului administrativ al României, care conține un capitol ce se referă la indemnizațiile speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliului județean, precum și pentru consilieri.

Citeste mai mult

Scrisoare deschisă către Inspectorul general al Poliției Române

Stimate domnule inspector general al Poliției Române,

În numele celor aproape 5,3 milioane de pensionari, pe care Consiliului Naţional al Persoanelor Vărstnice îi reprezintă, vă solicităm sprijinul pentru reducerea actelor de violență asupra persoanelor vârstnice.

După cum stiți, violenţa asupra acestor persoane reprezintă o problemă socială de actualitate cu care se confruntă o proporție din ce în ce mai mare de vârstnici, iar dimensiunea fenomenului este într-o creştere subestimată, chiar ignorată. De aceea considerăm că este necesar ca fiecare instituție să-și aducă contribuția la reducerea incidenței acestui fenomen, în funcție de specificul activității acesteia.

Citeste mai mult

Scrisoare deschisă către Președintele-Director General al Televiziunii române

Stimată doamnă președinte,

Conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, din care fac pare preşedinţii celor trei federaţii reprezentative ale organizațiilor de pensionari din România, care îi reprezintă pe cei aproape 5,3 milioane de pensionari, vă roagă să introduceți în grila de programe a postului național, o emisiune tv destinată pensionarilor…

Citeste mai mult

Scrisoare deschisă către Președintele Comisiei de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților

Stimate domnule președinte,

Avem onoarea a supune analizei Domniei voastre considerente pe care le apreciem necesare și utile în decizia ce veți lua privind cererea de reexaminare făcută de Președintele României în ce privește Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice.

Din analiza cererii de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea C.N.P.V., formulată de către Președintele statului, în baza prerogativelor constituționale ce-i revin, se desprinde preocuparea cu privire la unele aspecte juridice privind art. 24 din Legea nr.16/2000 (în proiectul de modificare a Legii nr.16/2000 acest articol a fost modificat și redenumit “art. 23”)…

Descarca PDF

Scrisoare deschisă către Președintele Camerei Deputaților

Stimate domnule președinte,

Avem onoarea a supune analizei Domniei voastre considerente pe care le apreciem necesare și utile în decizia ce veți lua privind cererea de reexaminare făcută de Președintele României în ce privește Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice.

Din analiza cererii de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea C.N.P.V., formulată de către Președintele statului, în baza prerogativelor constituționale ce-i revin, se desprinde preocuparea cu privire la unele aspecte juridice privind art. 24 din Legea nr.16/2000 (în proiectul de modificare a Legii nr.16/2000 acest articol a fost modificat și redenumit “art. 23”)…

Descarca PDF

Scrisoare deschisă către Președintele României

Stimate domnule președinte,

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor pensionarilor,

Având în vedere cererile pentru biletele de tratament în stațiunile balneare, necesare pensionarilor, dar care nu pot fi contractate și finanțate, de cei în drept, cu operatorii din stațiuni fără a se cunoaște fondurile alocate în Bugetul de Asigurari Sociale,

Descarca PDF

Scrisoare deschisă către Ministrul Fondurilor Europene

Doamnei Rovana Plumb,

Cu respect vă facem cunoscută doleanța a numeroși pensionari din București și din orașele din țară, care ne solicită să ne adresăm dumneavoastră, rugându-vă să supuneți analizei și soluționării favorabile propunerea pe care a făcut-o domniei voastre într-o emisiune televizată la ROMÂNIA TV președintele CNPV și UGPR, domnul Neamțu Toma, referitoare la necesitatea montării unor lifturi de mică capacitate la blocurile cu 4 etaje.

Pensionarii care locuiesc în aceste blocuri în proporție de 20% sunt foarte în vârstă, cu diverse afecțiuni, care nu le mai permite să intre și să coboare pe scări, fiind condamnați să rămână în apartamente restul vieții, obligați să trăiască în izolare și singurătate…

Descarca PDF

Comunicat de presă

În luna februarie a.c. a avut loc o întrevedere între ministrul Muncii și Justiției Sociale, domnul Marius – Constantin Budăi, și reprezentanții CNPV în persoana domnilor Toma Neamțu și Preda Nedelcu.

Printre solicitările făcute de către aceștia s-a aflat și majorarea cuantumului ajutorului de deces, demers care a avut ca finalitate actualizarea acestuia în Legea nr. 47/2019 privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 196 din 12 martie 2019.

Redăm mai jos cele două articole din lege care fac referire la această majorare:

Art. 15: Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.

Art. 16: Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a)asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.