Raport Activitate 2011
Anexa 1 - Indicatori
Evolutia cuantumului pensiei medii de baza si a altor indicatori statistici în anul 2011
Cuantumul pensiei medii in sistemul adigurarilor sociale de stat
Evolutia puterii de cumparare a pensiei
Evolutia principalelor categorii de pensii, în anul 2011, comparativ cu anul 2010
Evolutia pensiei medii de asigurari sociale de stat si a castigului salarial mediu brut pe economie in perioada IANUARIE - DECEMBRIE 2011
Evolutia valorii punctului de pensie din sistemul asigurarilor sociale de stat
Evolutia numarului de pensionari din sistemul asigurarilor sociale de stat si agricultori
Raportul între cuantumul pensiei din sistemul asigurarilor sociale de stat si salariului mediu brut
Evolutia puterii de cumparare a a pensiei din sistemul asigurarilor sociale de stat, a salariului mediu net si a ratei anuale a inflatiei
Evolutia pensiei medii din sistemul asigurarilor sociale de stat si agricultori
Gruparea pensionarilor pe diverse niveluri de pensii si pe categorii, DECEMBRIE 2011
Anexa 2 - Temele Analizelor si studiilor elaborate in anul 2011
Anexa 3 - Persoanele Juridice cu care C.N.P.V. are incheiate protocoale de colaborare
Anexa 4 - Utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat organizatiilor centrale ale pensionarilor in anul 2011 pentru sarbatorirea zilei internationale a persoanelor varsnice
Anexa 5 - Componenta si organele de conducere ale C.N.P.V.
Anexa 6 - Principalele probleme dezbatute de comitetele consultative de dialog civic pentru persoanele varsnice in anul 2011
Anexa 7 - Executia bugetara a consiliului national al persoanelor versnice la nivelul anului 2011
Anexa 8 - Planul de actiuni pe anul 2012