PROPUNERI PRIORITARE PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ANUL 2019
 

Pentru îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice propunem pentru anul 2019 aplicarea următoarelor măsuri:

  • Creșterea punctului de pensie la valoarea de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Valoarea punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu brut luat utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost un drept câștigat de pensionarii români ulterior retras, dar care a rămas un deziderat și o propunere constantă pe agenda CNPV.
  • Corectarea actualelor liste de medicamente aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, în sensul introducerii pe lista medicamentelor gratuite a celor specifice persoanelor vârstnice pentru tratarea miocardiopatiilor, al tulburărilor de ritm cardiac, a astmului bronşic, valvulopatiilor, cordului pulmonar cronic, hemofiliilor, stenozelor, chistului hidatic, miopatiilor, hepatitelor, etc precum şi includerea unor vitamine pe lista medicamentelor compensate. Este necesar să fie avută în vedere polipatologia vârstei a treia la elaborarea listelor de medicamente compensate și gratuite, cunoscut fiind că vârstnicii sunt o categorie numeroasă de consumatori ai servicii lor de sănătate și implicit medicamente.
  • Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice. Realizarea unor demersuri care să ofere persoanelor vârstnice oportunitățile și resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială și culturală și pentru a se bucura de un nivel de trai și bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc.
  • Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu Serviciile de îngrijire la domiciliu nu sunt disponibile în număr suficient pentru cei care au nevoie de ele şi sunt extrem de rare în zonele rurale şi oraşele mici. Sectorul serviciilor de îngrijire la domiciliu al vârstnicilor este în continuare subdezvoltat şi subfinanţat. Dezvoltarea și susținerea acestui sector poate conduce la întreruperea ciclului spitalizare-respitalizare, la economisirea costurile produse de aceasta și la asigurarea unei îngrijiri de calitate a persoanelor vârstnice în confortul propriei locuințe.
  • Respectarea drepturilor pentru anumite categorii de persoane prevăzute în legi speciale, cum ar fi: veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii militari, persoanele persecutate din motive politice, etnice, persoanele cu handicap, etc, în ceea ce priveşte gratuitatea integrală a medicamentelor şi a serviciilor medicale Respectarea drepturilor categoriilor protejate prin lege este o obligație a statului a cărei aplicare trebuie permanent urmărită.
  • Admiterea participării unui reprezentant al CNPV din partea organizațiilor de pensionari, ca membru în Consiliul Economic și Social Considerăm oportun ca un reprezentant al pensionarilor să participe în cadrul acestui for de dialog social pentru a le promova drepturile.
  • Intervenția la Ministerul Fondurilor Europene pentru alocarea de fonduri europene organizațiilor și federațiilor de pensionari Accesarea de fonduri europene de către organizațiile și federațiile de pensionari poate duce la dezvoltarea de proiecte sociale destinate îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice. Aceste organizații sunt cel mai aproape de vârstnicii care se află în nevoie și le cunosc problemele cel mai bine, astfel sunt cei mai în măsură să-i ajute.
  • Modificarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 privind înființarea și organizarea asociațiilor de pensionari Este necesară această modificarea pentru sprijinirea activității de ajutorare a persoanelor vârstnice desfășurate de către asociațiile de pensionari. Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 ar trebui să precizeze obligativitatea asigurării de sedii asociațiile și federațiile pensionarilor obligație de către autoritățile administrației publice locale.
  • Adoptarea modificărilor Legii nr. 16/2000 trimisă, spre reexaminare, Parlamentului de către președintele României Este necesară adoptarea modificărilor Legii nr. 16/2000 pentru îmbunătățirea activității Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.