Obiective si actiuni pentru anul 2019
 

cnpv

 • Informarea semestrială și de câte ori este nevoie, a președintelui României, a primului-ministru și a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, prefecților și primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unii pensionari și persoane vârstnice;
 • Urmărirea modului de aplicare a reglementărilor referitoare la pensionari și persoanele vârstnice și sesizarea organelor competente despre abaterile constatate;
 • Elaborarea de propuneri adresate factorilor responsabili în vederea stabilirii de măsuri privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, precum și a altor obiective ce privesc îmbunătățirea nivelului de trai al acestei categorii de populație;
 • Continuarea demersurilor la instituțiile abilitate pentru a se obține reglementarea:
  • înființării de noi cămine pentru asistarea celor care nu se pot autogospodări;
  • organizării și susținerii financiare a sistemului național de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
  • dezvoltării rețelei de instituții de geriatrie și gerontologie la nivel național;
  • acordării de ajutoare bănești persoanelor cu pensii mici, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște;
  • acordării federațiilor naționale ale pensionarilor a unei cote parte din realizările care se obțin din exploatarea patrimoniului sindical creat pană în decembrie 1989. Vor fi notificate din nou în acest sens confederațiile sindicale care administrează patrimoniul fostei UGSR.
 • Notificarea instituțiilor abilitate, care elaborează proiecte de acte normative privind protecția socială a persoanelor vârstnice privind obligația de a include reprezentanți ai CNPV în grupurile de lucru pentru a susține abordarea integrată a stării sociale, materiale și medicale a acestei categorii de populație;
 • Antrenarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în efectuarea de analize pe diverse teme de interes pentru pensionari și persoane vârstnice, care vor fi prezentate în ședințele lunare ale Comisiei Permanente, precum și în Plenul CNPV;
 • Eficientizarea sistemului de comunicare al Comisiei Permanente. În acest se va avea în vedere actualizarea sistematică a site-ului Consiliului cu lucrările elaborate de Secretariatul tehnic pentru a se cunoaște de către persoanele interesate principalele aspecte abordate din problematica persoanelor vârstnice;
 • Realizarea de intervenții la primării și consiliile locale pentru repartizarea, conform prevederilor Legii nr. 16/2000, de sedii consiliilor persoanelor vârstnice;
 • Analiza trimestrială și ori de câte ori este nevoie, în Comisia Permanentă a modulului în care se realizează obiectivele din prezentul program, pe baza rapoartelor Secretariatului tehnic.
 • Elaborarea de lucrări, analize și studii de către personalul de specialitate al secretariatului tehnic privind:
  • evoluția puterii de cumpărare a pensiilor;
  • analiza nevoilor medicale, psihologice și sociale ale persoanelor vârstnice;
  • acordarea de servicii şi prestaţii pentru persoanele vârstnice în cadrul sistemului de sănătate (medicamente în regim gratuit şi compensat şi sevicii medicale);
  • condițiile de locuit ale persoanelor vârstnice;
  • îmbătrânirea populației României în contextul Uniunii Europene;
  • efectele schimbării sociale din România asupra persoanelor vârstnice;
  • persoanele Vârstnice pe piața forței de muncă;
  • alte aspecte de interes privind viața pensionarilor și a persoanelor vârstnice.
 • Intensificarea colaborării cu organizațiile neguvernamentale, care derulează programe adresate persoanelor vârstnice;
 • Participare la întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor de stat și private și cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate, sau realizează, programe privind protecția socială a persoanelor vârstnice, în vederea organizării și derulării unor activități complementare, în special privind asistența și îngrijirea la domiciliu a persoanelor singure dependente aflate în dificultate;
 • Pregătirea materialelor care fac obiectul ordinelor de zi ale reuniunilor Plenului Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și ale Comisiei Permanente; difuzarea din timp a acestora la participanți;
 • Organizarea ședințelor plenare semestriale ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, conform prevederilor Legii nr. 16/2000, precum și organizarea ședințelor de lucru lunare ale Comisiei Permanente;
 • Urmărirea derulării cheltuielilor în anul 2019 cu încadrarea în bugetul aprobat și elaborarea propunerilor bugetare pentru anul 2018;
 • Completarea bazei materiale a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice conform prevederilor bugetare și a reglementărilor legale în vigoare;
 • Asigurarea materialelor documentare prin realizarea de abonamente la publicații de specialitate, precum și prin achiziționarea acestora de la unități de difuzare;
 • Elaborarea dării de seamă contabile anuale pe bază de bilanț privind cheltuielile efectuate de Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice și de consiliile județene ale persoanelor vârstnice, precum și de cele ale sectoarelor Municipiului București.

Preşedinte, TOMA NEAMȚU

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.