Analize si studii elaborate (2010-2011)
 

1. Reglementarea, organizarea si functionarea sistemului national de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice

2. Eficienta actiunilor politiei de proximitate adresate persoanelor vârstnice

3. Comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice în anul 2010

4. Excluziunea sociala a persoanelor vârstnice

5. Modele de bune practici în asistenta sociala a persoanelor vârstnice

6. Devianta sociala si masuri pentru diminuarea efectelor sale asupra securitatii persoanelor vârstnice

7. Evolutia numarului de pensionari si a cuantumului pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat si agricultori în semestrul I 2011

8. Aspecte ce privesc asistenta sociala ca modalitate de respectare a egalitatii de sanse si apararea drepturilor persoanelor vârstnice

9. Conditia femeii varstnice din România în context national si european

10. Situatia socio-economica a persoanelor vârstnice din România si din tarile Uniunii Europene -prezent si perspective de evolutie-

11. Saracia si standardul de viata al persoanelor varstnice din Romania

12. Contributia mass-media la informarea institutiilor responsabile în vederea solutionarii problemelor persoanelor vârstnice

13. Functionarea sistemului actual de acordare a medicamentelor în regim gratuit si compensat

14. Coordonatele nivelului de trai al pensionarilor din România

15. Cosul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice

16. Modalitati de finantare pentru sistemul public de sanatate - prezent si perspective

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.