Analize si studii elaborate (2007-2009)
 

Asistenta persoanelor vârstnice în unitatile medico-sociale

Parteneriatul public-privat în asigurarea retelei de suport pentru persoanele vârstnice

Pensiile în tarile Uniunii Europene si propuneri de masuri pentru România

Stadiul aplicarii standardelor de calitate la îngrijirea vârstnicilor si a masurilor din Strategia nationala privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice

Situatia persoanelor vârstnice din mediul rural si forme de sprijin pentru acestea

Calitatea vietii persoanelor vârstnice din România, în contextul integrarii în Uniunea Europeana

Baza de date cu unitatile care asista persoanele vârstnice aflate în dificultate

Consolidarea sistemului public de pensii din România

Situatia socio-economica a persoanelor vârstnice din România si din tari ale Uniunii Europene

Sistemul de sanatate - România în context european

Îmbatrânirea populatiei în context european si în România

Îngrijirea de lunga durata a persoanelor vârstnice în tarile Uniunii Europene si în România

Implicarea societatii civile ca factor activ de suport social pentru ameliorarea calitatii vietii persoanelor vârstnice

Organizarea si functionarea institutiilor de asistenta sociala

Coordonatele nivelului de trai al pensionarilor din Romania

Violenta asupra persoanelor vârstnice

Cosul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice 2009

Respectarea drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice din România în contextul apartenentei la Uniunea Europeana

Îmbatrânirea populatiei - o provocare pentru sistemul public de sanatate

Evolutia sistemului national de pensii în perioada 1990-2009

Inovatia în serviciile de asistenta sociala si sanatate acordate persoanelor vârstnice

Evolutia numarului de pensionari si a cuantumului pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat si agricultori în anul 2009

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.