Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are un președinte și doi vicepreședinți. Aceștia sunt aleși de către plen pe o perioadă de 2 ani, dintre președinții organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor membre ale CNPV, fără posibilitatea reînnoirii mandatului de președinte, respectiv de vicepreședinte.

Preda Nedelcu
Presedinte

Dumitru Cojanu
Vicepresedinte

General (r) Ioan Hurdubaie
Vicepreședinte