Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are un președinte și doi vicepreședinți. Aceștia sunt aleși de către plen pe o perioadă de 2 ani, dintre președinții organizațiilor centrale reprezentative ale pensionarilor membre ale CNPV, fără posibilitatea reînnoirii mandatului de președinte, respectiv de vicepreședinte.

Toma NEAMȚU
Președinte CNPV

Preda NEDELCU
Vicepreședinte CNPV

Ioan HURDUBAIE
Vicepreședinte CNPV