Prima Pagina
 

Modificările aduse de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

lege pensii

În ședința din luna septembrie a Comisiei Permanente a CNPV reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice au prezentat modificările aduse de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, printre care și noua formulă de calcul a pensiilor de stat.

*Click pe imagine pentru a descărca documentul.

Marin Badea Dragnea

Marin Dragnea

Cu regret Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice anunță trecerea în eternitate a generalului Marin Badea Dragnea. Acesta a luptat sub drapelul României din prima și până în ultima zi a celui de-Al Doilea Război Mondial şi a slujit Armata României aproape 50 de ani.

Pe 27 decembrie 1989, Generalul Marin Badea Dragnea a fondat Asociația Națională a Veteranilor de Război, al cărei președinte a fost până în prezent. În această calitate a fost timp de 20 de ani membru al Comisiei Permanente a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

În toată această perioadă în care ne-a fost coleg a dat dovadă de un profesionalism desăvârșit și de solidaritate în apărarea drepturilor tuturor pensionarilor, și în mod special a veteranilor de război. Generalul Marin Badea Dragnea a lăsat în urma sa o viață trăită sub semnul dăruirii, trudei necontenite și sacrificiului pentru țara sa.

Cu recunoștință pentru întreaga activitate depusă în cadrul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, sincere condoleanțe familiei, respect și odihnă veșnică pentru unul dintre cei mai buni și viteji fii ai țării.

Președinte CNPV
Toma NEAMȚU

Obiective Generale ale C.N.P.V.

obiective generale

În vederea realizarii obiectivului propus, Consiliul National al Persoanelor Vârstnice:

 • Sprijinã institutiile statului în aplicarea recomandãrilor Adunãrii Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmãreste realizarea lor;
 • Propune Guvernului programe privind ameliorarea continuã a conditiilor de viatã a persoanelor vârstnice;
 • Urmãreste aplicarea reglementãrilor legale privind persoanele vârstnice si sesizeazã organele competente despre abaterile constatate;

Citeste mai mult

Informare

a Casei Naționale de Pensii Publice privind noutățile introduse de Legea nr. 47/2019 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, aplicarea, în anul 2019 a unor articole din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, alte prevederi aplicabile în anul 2019.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat de 5.163 lei.

Mențiune: noua valoare a câștigului salarial mediu brut se are în vedere începând cu data de 15 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 47/2019.

Pentru perioada 1 ianuarie – 14 martie a.c. se va avea în vedere valoarea de 4.162 lei a câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, aprobată prin Legea nr. 3/2018.

Valoarea câștigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este: (4.162 x 10 zile/ 21 zile) + (5.163 x 11 zile/ 21 zile) = 4.686 lei.

Citește mai mult

Obiective si actiuni pentru anul 2020

În perioada următoare activitatea membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice va avea ca obiectiv principal obținerea de măsuri de protecție a drepturilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, ceea ce înseamnă implicit asigurarea unei trai decent și a unei vieți demne pentru aceste persoane, cărora societatea le datorează respect și recunoștință.

Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, așa cum a demonstrat în trecut, își asumă angajamentul să mențină legătura cu instituțiile care au atribuții ce privesc protecția drepturilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, urmărind realizarea obiectivelor de mai jos:

 1. Informarea semestrială și de câte ori este nevoie, a președintelui României, a primului-ministru și a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, prefecților și primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unii pensionari și persoane vârstnice;
 2. Urmărirea modului de aplicare a reglementărilor referitoare la pensionari și persoanele vârstnice și sesizarea organelor competente despre abaterile constatate;
 3. Elaborarea de propuneri adresate factorilor responsabili în vederea stabilirii de măsuri privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, precum și a altor obiective ce privesc îmbunătățirea nivelului de trai al acestei categorii de populație;
 4. Citeste mai mult

PROPUNERI PRIORITARE PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ANUL 2020

Una dintre principalele atribuții ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzute în art. 4 al Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea acestuia, o constituie prezentarea Guvernului de propuneri de programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață ale pensionarilor și persoanelor vârstnice. În temeiul acestei prevederi, CNPV propune pentru anul 2020 aplicarea următoarelor măsuri:

 • Creșterea punctului de pensie la valoarea de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Valoarea punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu brut luat utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost un drept câștigat de pensionarii români ulterior retras, dar care a rămas un deziderat și o propunere constantă pe agenda CNPV.
 • Aplicarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial.
 • Corectarea actualelor liste de medicamente aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, în sensul introducerii pe lista medicamentelor gratuite a celor specifice persoanelor vârstnice pentru tratarea miocardiopatiilor, al tulburărilor de ritm cardiac, a astmului bronșic, valvulopatiilor, cordului pulmonar cronic, hemofiliilor, stenozelor, chistului hidatic, miopatiilor, hepatitelor, etc precum și includerea unor vitamine pe lista medicamentelor compensate. Este necesar să fie avută în vedere polipatologia vârstei a treia la elaborarea listelor de medicamente compensate și gratuite, cunoscut fiind că vârstnicii sunt o categorie numeroasă de consumatori ai servicii lor de sănătate și implicit medicamente.
 • Citeste mai mult

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.